T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi