Mobil Sağlık Hizmeti Birimleri

PERSONEL AKTARIMI YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ EXCEL ÖRNEĞİNİ DİKKATE ALINIZ.

30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği kanuna göre işveren;

“ İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 4  (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.”

Yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkan işyeri taramalarının amacı meslek hastalıklarına neden olabilecek ortam şartlarının belirlenmesi ve önüne geçilmesi, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemek amacıyla tedbir alınmasını sağlanmaktadır. İş yeri taramaları doğru bir şekilde yapıldığında çalışanların memnuniyetinin ve iş tatmininin arttığı bununda hem verimliliği arttırdığı hem de iş yerlerine ciddi ekonomik yararlar sağladığı bir gerçektir.

Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Mobil Sağlık Hizmetleri’nin yasaklanmasına yönelik 2010 / 81 sayılı yönelgesinde ki kısıtlamalardan bağımsızdır.

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi tarafından verilen, periyodik tarama hizmetlerimizi işyerlerinde zaman ve iş gücü kaybı olmaksızınyapılmaktadır. Tüm Mobil araçlarımızda ki  tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığı veri tabanına kayıtlıdır.

Mobil Sağlık araçlarımızla yapılan tetkik/tahliller şunlardır ;

  • Biyokimya Tahlilleri

  • Toksikoloji Tahlilleri

  • Odyometri(Cihazımız Uluslararası Kalibrasyonlu olup test ortamında, kabindeki  gürültü 20db altındadır)

  • Solunum Fonksiyon Testi(ATS verilerine göre değerlendirme yapılmaktadır.)

  • Radyoloji Çekimleri(Röntgen Ünitesi,Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından onaylıdır.)

  • Göz Fonksiyon Testi

  • İş Güvenliği Ortam Ölçümleri

Hastanemizin yaptığı bu hizmetler karşılığında mobil taramalarda Sağlık Bakanlığı ,Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün temel iş sağlığı hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında yönerge fiyatları uygulanmaktadır.

Yönerge ve fiyatları görmek için tıklayınız…

Hastanemizde yapılan periyodik muayenelerde ve raporlamada ise Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları
SUT EK-8 fiyatları uygulanmaktadır.

SUT EK-8 fiyatlarını görmek için tıklayınız…

Mobil Sağlık Hizmetleri taleplerinizi Koordinatörlerimize ulaşarak yapılan planlama ve program sonrası işyeri mobil taramalarınız gerçekleştirilmektedir. 

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI 

1) Koordinatörler Tarafından Gerçekleştirilen Telefonla Ön Görüşme

a) İşyeri hakkında detaylı bilgi aktarımı
b) Uygulanacak tahlil/tetkiklerin belirlenmesi
c) Fiyat teklifi gönderilmesi
d) Fiyat teklifi firma tarafından kabul edilirse organizasyon saat ,yer ve tarih belirlenmesi

2) Mobil taramanın uygulanması

a) Randevu verilen tarih, saat ve yerde mobil hizmet aracının hazır olması
b) Mobil taramanın tamamlanması sonrası materyallerin hastaneye ulaşması
c) Alınan örneklerin, hastanemiz uygun laboratuvarlarına teslimi ve sonuçların çıkması.(sonuçlanması 4 iş günü sürmektedir)
d) Çıkan sonuçların Uzman Hekimler tarafından değerlendirme ve raporlandırılması (4 iş günü)
e) Tüm sonuçlar hazırlandıktan sonra faturayla birlikte firmaya yollanır.

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon      :  0 216 421 44 07

Mobil         :  0 541 809 12 10

e-Mail        :  dpkmeslek@mynet.com

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık