Sosyal Hizmet Birimi

                     SOSYAL HİZMET UZMANI

                Kazım ASLAN

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı;

    Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığının 28.12.2012 tarihli yazısında yer alan talimatı   gereği ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 16.02.2011 tarihli ve B.10.0.THG.0.58.00.01.020 / 7465   sayılı  Makam onayıyla çıkarılan “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” maddeleri bağlamında hastanemiz bünyesinde Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi kurulmuştur.

Tıbbi Sosyal Hizmet:

    Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığın korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik sorunların zamanında çözümlenerek, sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasını kapsar.

 

   Sosyal Hizmet Uzmanının / Sosyal Çalışmacının Görev ve Sorumlulukları:

     Hastaneye başvuran hastaların psikososyal ve sosyoekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir. Görev ve sorumluluklar; mevzuata uygun olarak sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hasta / müracaatçı gruplarına:

 • Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,
 • Engelli hastalar,
 • Sağlık güvencesiz hastalar,
 • Yoksul hastalar,
 • Aile içi şiddet mağduru hastalar,
 • İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,
 • İnsan ticareti mağduru hastalar,
 • Mülteci, sığınmacı hastalar,
 • Yaşlı ve geriatri alanında sağaltıma ihtiyaç duyulan hastalar,
 • Kronik hastalar,
 • Tıbbi – psikiyatri alanında sosyal hizmet müdahalesi gereken ruh sağlığı tedavisi gören hastalar,
 • Yabancı uyruklu olup tedaviden faydalanamayan hastalar,
 • İl dışından gelen hastalar,
 • Mesleki tükenmişlik sendromu yaşayan ve psikososyal danışmanlık ihtiyacı bulunan sağlık tesisi çalışanları ve aileleri,

grubunda yer alan müracaatçılar için sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular. 

 

 

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta